Workshop: algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden deelname aan workshops georganiseerd door Renzo Gerritsen – Avondfotografie.nl.

1. Definities

  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst is gesloten met betrekking tot deelname aan een workshop of de koop van een artikel.
  • Deelnemer consument / Wederpartij: de natuurlijke persoon die feitelijk aan de workshop deelneemt of het aangeschafte artikel in ontvangst neemt / de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
  • Workshop: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
  • Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

2. Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen een fotograaf en een wederpartij.

3. Inschrijven, bevestiging en betaling van de workshop

Inschrijven bij de door Avondfotografie.nl georganiseerde workshops kan enkel via het formulier op de website. Na het invullen van het formulier wordt van de deelnemer (wederpartij) verwacht dat het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na aanmelding volledig betaald is via de webshop. Indien de tijd tot de deelname korter is moet de betaling uiterlijk 2 dagen voor het aanvangen van de workshop volledig betaald zijn. Betaling kan via iDeal of via bankoverschrijving zoals aangegeven is in de webshop. Na ontvangst van de inschrijving en de betaling, zal de deelname bevestigd worden door Avondfotografie.nl.

Indien de betaling niet tijdig of helemaal niet is ontvangen zal de deelnemer worden uitgesloten van de workshop.

4. Verplaatsing data van de workshop

Avondfotografie.nl behoudt het recht om uiterlijk 1 dag voor aanvang van de workshop de datum van de workshop te verplaatsen naar een andere datum. Indien door het verplaatsen van de workshopdatum de deelnemer niet in staat is om deel te nemen aan de workshop, zal in overleg een andere datum gepland worden. Mocht dit niet lukken, dan zal het betaalde bedrag terugbetaald worden.

5. Annulering

Annulering van de wederpartij / deelnemer of opdrachtgever van de workshop kan tot uiterlijk 4 weken voor de datum van de workshop.

Bij annulering van de wederpartij/deelnemer of opdrachtgever tot 4 weken van de workshop zal € 25,- excl BTW in rekening gebracht worden. Bij annulering van 4 weken tot 1 week voor de workshop zal 50% in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 1 week van de workshop is het volledige bedrag verschuldigd en heeft de deelnemer/wederpartij geen recht op restitutie.

Bij annulering met een geldige reden zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Denk hierbij aan overlijden, ziekte, etc. Dit zal alleen in overleg met Avondfotografie.nl tot stand komen.

6. Annulering door Avondfotografie.nl

De workshop kan uiterlijk 1 dag voor aanvang geannuleerd worden door Avondfotografie.nl. De deelnemers zal een andere datum worden aangeboden om alsnog de workshop te kunnen volgen of indien de deelnemer dit niet wil, zal het volledige bedrag gerestitueerd worden.

7. Aansprakelijkheid

Avondfotografie.nl en de fotograaf die de workshop geeft zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij/deelnemer is ontstaan, tenzij grove schuld of opzet aan de kant van de fotograaf kan worden aangetoond. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het in rekening gebrachte factuurbedrag, dan wel, indien er voor zover sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

8. Intellectueel eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshop materiaal en eventueel overige stukken met betrekking tot de workshop worden door Avondfotografie.nl voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Avondfotografie.nl is niemand gerechtigd gegevens/materiaal/uittreksels/werkwijzes/etc te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.

Indien u foto’s opstuurt voor feedback na het volgen van de workshop, dan mag Avondfotografie.nl deze foto’s gebruiken op de website en social media om de feedback met onze volgers te delen. Avondfotografie.nl is niet in staat om deze foto’s te delen voor andere, commerciele doeleinden. Het auteursrecht blijft ten allen tijden van uzelf.

Bekijkt u ook onze privacyverklaring.